یکی دیگر از ادعاهای ظریف تکذیب شد
یکی دیگر از ادعاهای ظریف تکذیب شد
مشاور قالیباف در توییتر نوشت: ما اصلاً در تابستان ستادی نداشتیم و اصولاً معتقدیم ایشان در اداره وزارت خارجه دچار ضعف‌هایی جدی هستند.

به گزارش جهت، «سیدمحمود رضوی» مشاور قالیباف در توییتر نوشت: ‏سال۹۲ در ستاد دکتر بودم، هیچ پیشنهادی از سمت آقای ‎قالیباف برای دعوت آقای ‎ظریف به حضور در کارگروه بین‌الملل ستاد یا وزارت خارجه صورت نگرفت.

ما اصلا در تابستان ستادی نداشتیم و اصولا معتقدیم ایشان در اداره وزارت خارجه دچار ضعفهایی جدی هستند.