گزارش محرمانه ساواک از قمار در خاندان پهلوی
گزارش محرمانه ساواک از قمار در خاندان پهلوی
کانال تلگرامی تونل زمان گزارش خیلی محرمانه ساواک از جلسات هفتگی قمار توسط خاندان پهلوی در دربار شاهنشاهی سال ۱۳۳۷ را منتشر کرد.

  • منبع خبر : مشرق