گاندو ساخته شده تا کسی کشور را به حراج نگذارد
گاندو ساخته شده تا کسی کشور را به حراج نگذارد
واکنش تهیه کننده گاندو ۲ به اظهارات ربیعی: گاندو ۲ دقیقا برای حفظ امنیت ملی ساخته شده تا کسی کشور را به حراج نگذارد. اگر همه واقعیت پرونده‌ها را به تصویر می‌کشیدیم آقایان جرات سر بلند کردن نداشتند!