کلید مسئله اقتصادی تحریم، اقتصادی است
کلید مسئله اقتصادی تحریم، اقتصادی است
مجید شاکری، اقتصاددان با اشاره به توافق ایران و چین و واکنش آمریکا همزمان با موضوع مذاکره با ایران نوشت: بلافاصله بعد از امضای تفاهم ایران -چین، آمریکا دو سیگنال کاملا متضاد با مواضع هفته قبل صادر کرد. اول رویکرد گامهای همزمان را پذیرفت و‌ دوم از ارايه مشوقهای جدید برای آغاز مذاکره با ایران گفت.(هر دو صراحتا متضاد اظهارات قبلی)کلید مسئله اقتصادی تحریم، اقتصادی است نه سیاسی-امنیتی.