کاش این تشابه بین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس با لایحه دولت نبود
کاش این تشابه بین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس با لایحه دولت نبود
اولی ۱۰ میلیون تومان بیشتر و دومی ۱ میلیون تومان بیشتر. این عدالت نیست.

به گزارش جهت، سیداحسان خاندوزی، نماینده مجلس طی توییتی نوشت: کاش این تشابه بین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس با لایحه دولت نبود:

کسی که ۴۰ میلیون یا ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند در سال ۱۴۰۰ هردو ۲۵ درصد مازاد می‌گیرند: اولی ۱۰ میلیون تومان بیشتر و دومی ۱ میلیون تومان بیشتر.

این عدالت نیست.

  • منبع خبر : مشرق