کاش آقای ظریف هیچ کاره بود!
کاش آقای ظریف هیچ کاره بود!
‏جان کری: چند ماه پیش که یک محموله از سوی ایران راهی یمن بود، خیلی زود با ظریف تماس گرفتم. وی در زمانی کوتاه تماس گرفت و گفت این محموله به زمین نمیرسد. کریمی قدوسی در پیام توئیتری نوشت: اگر کشتی‌ها میرسید محاصره شکسته می‌شد.کاش آقای ظریف هیچ کاره بود تا کودکان کمتری از گرسنگی می‌مردن...