چه کسی اطلاعات هویتی شهید فخری زاده را در اختیار موساد گذاشت؟
چه کسی اطلاعات هویتی شهید فخری زاده را در اختیار موساد گذاشت؟
یک کاربر توییتری با انتشار سندی از گزارشات بازرسان سازمان ملل، مسئولیت افشای اطلاعات هویتی دانشمندان هسته ای را متوجه آنان دانست.

به گزارش جهت، یک کاربر توییتری با انتشار تصوری به نقل از یک روزنامه اسرائیلی نوشت:

روزنامه صهیونیستی جروزالم‌پست: هویت [شهید] فخری‌زاده، اولین بار توسط ناظران سازمان ملل در سال ۲۰۳ افشا و در اختیار موساد قرار گرفت!