چرا عده‌ای می‌خواهند اختیار را از مجلس بگیرند؟
چرا عده‌ای می‌خواهند اختیار را از مجلس بگیرند؟
یک کاربر فضای مجازی درباره شکایت دولت از مجلس در توییتر نوشت: شرایطی که گوشت و مرغ از یک طرف، دلار از یک طرف، بورس از یک طرف و کرونا از همه طرف ملت را تحت فشار قرار داده، دولت نشسته ساعت‌ها نطق نمایندگان را گوش کرده تا ۳۰ صفحه گله و شکایت پر کند!
به گزارش جهت،یک کاربر فضای مجازی درباره شکایت دولت از مجلس در توییتر نوشت: شرایطی که گوشت و مرغ از یک طرف، دلار از یک طرف، بورس از یک طرف و کرونا از همه طرف ملت را تحت فشار قرار داده، دولت نشسته ساعت‌ها نطق نمایندگان را گوش کرده تا ۳۰ صفحه گله و شکایت پر کند!چرا عده‌ای می‌خواهند اختیار و ابتکار را از مجلسی که امام فرمود رأس امور است بگیرند؟