چرا حجاریان به قومگراهای تجزیه طلب خط داد؟
چرا حجاریان به قومگراهای تجزیه طلب خط داد؟
کاربر فضای مجازی به اظهارات سعید حجاریان مبنی بر تحریک برخی مناطق حاشیه ای و تشدید بحران های قومی واکنش نشان داد.

به گزارش جهت، یک کاربر فضای مجازی در واکنش به اظهارات حجاریان درباره ایجاد دولت نظامی در ایران طی توییتی نوشت: یعنی الان به خاطر منافع حقیر جناحی، داری به چهارتا قومگرای بی سر و پا خط میدی؟ این حد لجن؟ من واقعا شرمنده شدم که پیش از این فکر می کردم در جمجمه شما قدری فکر و عقل هست.

گفتنی است سعید حجاریان در گفتگو با روزنامه اعتماد مطرح کرده بود که دولت نظامی باعث تحریک برخی مناطق حاشیه ای و تشدید بحران های قومی می شود. زیرا استدلال خواهد شد که دولت مرکزی مسلح است. چرا ما نباشیم؟