آقای روحانی یکبار با ماشین از اصفهان به قم تشریف ببرید!
آقای روحانی یکبار با ماشین از اصفهان به قم تشریف ببرید!
عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان با اشاره به افتتاح بزرگراه غدیر نوشت: ‏⁧ضمن تشکر از این اقدام دولت، ‏این دولت با بی توجهی بزرگرا‌ههای موجود کشور را نابود کرد. رئیس جمهور یک بار با ماشين از اصفهان تشریف ببرند قم یا از تهران به زنجان به این بی توجهی پی خواهند برد. ‏⁧

به گزارش جهت ، عبدالله گنجی در کانال تلگرامی خود نوشت: ‏⁧ «بزرگراه‌‌ غدیر»⁩ از اقدامات عمرانی کلیدی جمهوری اسلامی ایران است که منطقه آذربایجان را بدون عبور از تهران به خراسان متصل میکند ‏روحانی در افتتاح گفت تا قبل این دولت١٧١٠کلیومتر بزرگراه داشتیم ما ١٠٠٠کلیومتر به آن اضافه کردیم.ضمن تشکر از این اقدام دولت، ‏این دولت با بی توجهی بزرگرا‌ه‌های موجود کشور را نابود کرد. رئیس جمهور یک بار با ماشین از اصفهان تشریف ببرند قم یا از تهران به زنجان به این بی توجهی پی خواهند برد.

‏⁧