همزمان با خروج ترامپ از کاخ سفید، صفحه اینستاگرام رهبری پوستری با محوریت انتقام منتشر کرد.

به گزارش جهت، صفحه اینستاگرام منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری پوستر معنی‌دار با محوریت انتقام را پس از خروج ترامپ از کاخ سفید منتشر کرد.