پرهیز از وعده‌های فریبنده نقشه راه رهبر انقلاب برای انتخابات است
پرهیز از وعده‌های فریبنده نقشه راه رهبر انقلاب برای انتخابات است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: داشتن برنامه واقعی، پرهیز از سخنان و وعده های فریبنده و بدون پشتوانه فکری، جان کلام امروز رهبر معظم انقلاب خطاب به داوطلبان ریاست جمهوری بود.