ویروس‌های وطن فروش و عامل بیگانه از سیستم مکیده و دور ریخته شود
ویروس‌های وطن فروش و عامل بیگانه از سیستم مکیده و دور ریخته شود
دکتر روازاده نوشت: ویروس های وطن فروش و عامل بیگانه همچون ‎تاجزاده از سیستم مکیده و دور ریخته شود.

به گزارش جهت،  دکتر روازاده در توییتی نوشت: در طب کهن و نوین، زالو به عنوان موجودی مفید در درمان شناخته می شود و کار ویژه و اصلی آن مکیدن خون آلوده از سیستم خون رسانی بدن و سالم سازی آن است. به جد معتقدم برای سالم سازی ‎انقلاب اسلامی نیاز است ویروس های وطن فروش و عامل بیگانه همچون ‎تاجزاده از سیستم مکیده و دور ریخته شود.