وقت کشی فوتبالی در ریاست جمهوری!
وقت کشی فوتبالی در ریاست جمهوری!
یک کاربر توئیتر نوشت: استعفای آشنا و اومدن ربیعی بجاش منو یاد تعویضای دقیقه ۹۰ تو فوتبال میندازه. بدون کارایی و فقط درجهت وقت‌کشی.

به گزارش جهت، یک کاربر توئیتر نوشت: استعفای آشنا و اومدن ربیعی بجاش منو یاد تعویضای دقیقه ۹۰ تو فوتبال میندازه. بدون کارایی و فقط درجهت وقت‌کشی.

 

  • منبع خبر : مشرق