واکنش کاربران فضای مجازی به خبر دستگیری قهرمان المپیک
واکنش کاربران فضای مجازی به خبر دستگیری قهرمان المپیک
خبر دستگیری قهرمان المپیک آمریکایی به اتهام شرکت در تجمعات حامیان ترامپ با واکنش کاربران فضای مجازی مواجه شد.

به گزارش جهت کاربران شبکه های اجتماعی سبت به خبر دستگیری کلت کر، قهرمان المپیک آمریکایی و دارنده دو مدال طلای المپیگ در رشته شنا در تجمعات حامیان ترامپ واکنش نشان دادند.