واکنش قالیباف به حمله روحانی به مجلس!
واکنش قالیباف به حمله روحانی به مجلس!
رئیس مجلس در توییتر به عصبانیت دولت به مجلس واکنش نشان داد.

به گزارش جهت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توییتر به عصبانیت دولت به مجلس واکنش نشان داده است.