واکنش عبدالله گنجی به اظهارات حجاریان درباره تشکیل امارت اسلامی
واکنش عبدالله گنجی به اظهارات حجاریان درباره تشکیل امارت اسلامی
عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: حجاریان با استناد به سفر هیات طالبان به ایران و توئیت یک نماینده و سخنان علم الهدی نتیجه گرفته که در ایران دنبال تشکیل"امارت اسلامی"هستند.

به گزارش جهت، عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: حجاریان با استناد به سفر هیات طالبان به ایران و توئیت یک نماینده و سخنان علم الهدی نتیجه گرفته که در ایران دنبال تشکیل”امارت اسلامی”هستند. جدای از اینکه نقطه عزیمت خلق هر بهانه ای برای این جماعت لیبرال دموکراسی است، به نظر میرسد اصرار بر نوشتن، حتی در کویر بی سوژگی موضوعیت دارد.

  • منبع خبر : مشرق