واکنش شهاب حسینی به واکسن زدنش در آمریکا
واکنش شهاب حسینی به واکسن زدنش در آمریکا
شهاب حسینی بعد از حواشی بوجود آمده از واکسن زدنش در آمریکا و فیلمی که از او منتشر شد اینگونه در اینستاگرام خود واکنش نشان داد.