واکنش رضا صادقی به حکم اعدام حمید صفت
واکنش رضا صادقی به حکم اعدام حمید صفت
رضا صادقی در استوری اینستاگرام خود به حکم قصاص حمید صفت و سکوت هنرمندان واکنش نشان داد.