واکنش تند کاربر توییتری به سیلی زدن سرباز
واکنش تند کاربر توییتری به سیلی زدن سرباز
یک کاربر فضای مجازی در واکنش به اظهارات آشنا درباره سیلی نماینده مجلس به سرباز راهور واکنش نشان داد.

به گزارش جهت، یک کاربر فضای مجازی در واکنش به اظهارات آشنا درباره سیلی نماینده مجلس به سرباز راهور در توییتر نوشت: روی زن دست بلند کردن خاصیت شماست.