موازنه یک نامعادله
موازنه یک نامعادله
با کمی تاخیر و به شکل تدریجی "نامعادله" در حال "موازنه" است. اما موازنه نهایی وقتی اتفاق می‌افتد که در برابر یک زدن یک ضربه به ج.ا.ا، ده ضربه نوش جان کنند.

به گزارش جهت، محمدصادق کوشکی، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران  یادداشتی کوتاهی با عنوان «  موازنه یک نامعادله » در کانال شخصی خودش در ایتا نوشته است که در ادامه می‌خوانید:

در طول یک سال گذشته چندین بار شناورهای متعلق به ج.ا.ا در مدیترانه و دریای سرخ هدف حمله قرار گرفتند و هیچ شخص یا دولتی به شکل رسمی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفت.

چند روز پیش هم یک شناور متعلق به رژیم صهیونیستی در آب‌های دریای عمان هدف حمله قرار گرفت. هنوز هیچ دولت یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

با کمی تاخیر و به شکل تدریجی “نامعادله” در حال “موازنه” است. اما موازنه نهایی وقتی اتفاق می‌افتد که در برابر یک زدن یک ضربه به ج.ا.ا، ده ضربه نوش جان کنند.