مشتریان بی پناه دیجی کالا
مشتریان بی پناه دیجی کالا
صادق کوشکی در کانال شخصی خود در ایتا نوشت: اگر وزارت صمت و عدلیه در چنین مواردی جلوی اجحاف و گردن کلفتی چنین شرکتهایی را نگیرند ، بازنده نهایی مشتریان بی پناه خواهند بود.

به گزارش جهت، محمدصادق کوشکی، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران  یادداشتی در کانال شخصی خودش در ایتا نوشت:

اگرکالایی مثل تلفن همراه از”دیجی کالا” خریداری کنید و به خاطر نقص و خرابی کالا مجبور به استفاده از گارانتی شوید، باید کالا را به دیجی کالا بسپارید و بین ۳ هفته تا دو ماه صبر کنید تا تکلیفتان روشن شود!

بعید می دانم که در جایی مثل سومالی هم بنام گارانتی این گونه حق قانونی و طبیعی مشتریان ،زیر پا گذاشته شود، چون مصرف کننده باید برای رفع نقص و خرابی کالای خریداری شده تا دو ماه صبر کند و به کالایی که به آن نیاز دارد دسترسی نداشته باشد!

اگر وزارت صمت و عدلیه در چنین مواردی جلوی اجحاف و گردن کلفتی چنین شرکتهایی را نگیرند ، بازنده نهایی مشتریان بی پناه خواهند بود.