مسخ رسانه یعنی این
مسخ رسانه یعنی این
مسخ یعنی همان که هشتگ نه به جمهوری اسلامی میزند.

به گزارش جهت،  محسن مهدیان، فعال رسانه‌ای در توییتر نوشت:

قدرت مسخ رسانه یعنی

بدون خواندن برجام در خیابان برقصی وبدون خواندن قرارداد با چین اعتراض خیابانی کنی.

مسخ یعنی

همان که هشتگ نه به جمهوری اسلامی میزند

بگوید این قرارداد به ضرر جمهوری اسلامی است و باورکنیم

یعنی

یک لکاته رسانه ای مثل من وتو از چین بدون خدا بگوید و ما نگران دینمان شویم

  • منبع خبر : مشرق