مسئولیت مضاعف قوه قضائیه در انتخابات ١۴٠٠
مسئولیت مضاعف قوه قضائیه در انتخابات ١۴٠٠
فعال رسانه‌ای در توییتی نوشت: برخورد دستگاه قضایی با ناشران اکاذیب باید بیشتر بشه...

به گزارش جهت، فعال رسانه‌ای در توییتی نوشت: برخورد دستگاه قضایی با ناشران اکاذیب باید بیشتر بشه…