مرگ راننده کامیون بر اثر برخورد با تیر برق
مرگ راننده کامیون بر اثر برخورد با تیر برق
برخورد کامیون میکسر با تیر و ترانس برق در بلوار شهید آوینی قم به‌دلیل نقص فنی و عمل‌نکردن ترمز سبب فوت راننده کامیون شد.

به گزارش جهت، برخورد کامیون میکسر با تیر و ترانس برق در بلوار شهید آوینی قم به‌دلیل نقص فنی و عمل‌نکردن ترمز سبب فوت راننده کامیون شد.

عصر شنبه راننده کامیون میکسر که با بار از سمت بلوار شهید آوینی به سمت بلوار شهید کریمی قم با سرعت ۴۵ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بوده و زمانی که راننده برای استراحت تصمیم می‌گیرد کامیون را متوقف کند، کامیون به علت شیب این معبر و سنگینی بار و نقص فنی به سمت چپ واژگون می‌شود.

در این حادثه ترمز کامیون به علت نقص فنی عمل نکرده و هیچ آثاری از ترمز در سطح جاده و آسفالت مشاهده نشده و زمانی که راننده قصد اصلاح مسیر به سمت راست را داشته، با تیر برق ترانس برق برخورد و متأسفانه راننده کامیون که یک جوان سی ساله بوده، در محل حادثه فوت می‌کند.