مرگ دسته جمعی تزریق کنندگان واکسن فایزر
مرگ دسته جمعی تزریق کنندگان واکسن فایزر
۲۶ نفر از تزریق کنندگان واکسن فایزر در شیلی،۲ ساعت پس از تزریق جان خود را از دست دادند.

به گزارش جهت،تمام ۲۶ نفر اهالی یک روستا که جهت تزریق واکسن کرونا فایزر به سانتیاگو رفته بودند ۲ ساعت پس از تزریق جان خود را از دست دادند.

آنان پس از تزریق واکسن در حال بازگشت بر اثر واژگونی اتوبوس و سقوط به دره جان خود را از دست دادند.
  • منبع خبر : رکنا