چرا افزایش ۲۵ درصدی حقوق «همه» کارمندان در سال آینده ناعادلانه است و برای اصلاح آن، باید سراغ مدل افزایش پلکانی معکوس رفت؟