محمدرضا پهلوی: پدرم اعتقادی به خدا نداشت
محمدرضا پهلوی: پدرم اعتقادی به خدا نداشت
پدرم (رضا پهلوی) اعتقادی به خدا نداشت و همواره به ریشخند می‌گرفت.

به گزارش جهت، کانال تلگرامی تونل زمان بخشی از مصاحبه محمد رضا پهلوی با اوریانا فالاچی در اکتبر ۱۹۷۳ را منتشر کرد.

پدرم (رضا پهلوی) اعتقادی به خدا نداشت و همواره به ریشخند می‌گرفت.

  • منبع خبر : مشرق