ماسک مستاجران جدید کاخ سفید
ماسک مستاجران جدید کاخ سفید
امیرعبداللهیان با اشاره به سیاست دوگانه دولت بایدن در استفاده از تروریسم نوشت کاخ سفید همچنان دوست داعش می ماند.

به گزارش جهت، امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی، در صفحه توییتری خود نوشت: بایدن رییس جمهور جدید آمریکا در شعارهای انتخاباتی خود از جنگ علیه تروریسم سخن گفت اما دستور وی برای حمله به نیروهای بومی مبارزه کننده با داعش نشان داد که کاخ سفید با اعمال سیاست دوگانه در استفاده از تروریسم، دوست داعش می ماند. فقط ماسک مستاجران جدید کاخ سفید تغییر کرده است.