لطفا تقاضای خارج از نوبت نکنید!
لطفا تقاضای خارج از نوبت نکنید!
علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت طی توئیتی نوشت: «سلبریتی محترم اولویت تزریق واکسن کرونا با پرسنل بیمارستان‌ها، بیماران و سالمندان است. لطفاً تقاضای خارج از نوبت نکنید حتی شما حامی انتخاباتی ۱۴۰۰.»