قربانی کردن منافع ملی برای تامین منافع حزبی!
قربانی کردن منافع ملی برای تامین منافع حزبی!
مهدی خانعلی ‌زاده در توئیتی نوشت: مدیرمسئول روزنامه شرق در گفتگو با حسین دهباشی درباره‌ی «امضای کری تضمین است» گفت که برای جا انداختن توافق، «مجبور به اغراق و دروغ بوده است.» حالا هم این روزنامه از واکنش خیالی آمریکا علیه اسرائیل حرف می‌زند. انگار قربانی کردن منافع ملی برای تامین منافع حزبی، کسب‌ وکارِ «شرق» است.