قدرتمندشدن شبکه‌های اجتماعی در آمریکا یک اشتباه بزرگ بود
قدرتمندشدن شبکه‌های اجتماعی در آمریکا یک اشتباه بزرگ بود
فرانسیس فوکایاما، جامعه شناس بزرگ آمریکایی می گوید اینکه آمریکا به شبکه‌های اجتماعی اجازه داد تا این میزان قدرتمند شوند، یک اشتباه بزرگ بود.

به گزارش جهت، فرانسیس فوکایاما، جامعه شناس بزرگ آمریکایی در مقاله‌ای با عنوان «تا ریشه پوسیده» در «فارین‌افرز» نوشت:

در دوره ترامپ روند زوال آمریکا با سرعتی حیرت‌انگیز و در مقیاسی که پیش‌بینی‌اش دشوار بود ادامه یافت.

بسترهای موجودی که زمینه‌ساز این بحران بوده‌اند بی هیچ تغییری پابرجا هستند؛ سیستم هنوز به سختی تن به اصلاح خود می‌دهد.

۷۷ درصد از جمهوری‌خواهان معتقدند که در انتخابات سال ۲۰۲۰ تقلب عمده‌ای صورت گرفته است.

اینکه کشور به شبکه‌های اجتماعی اجازه داد تا این میزان قدرتمند شوند، یک اشتباه بزرگ بود.

آمریکایی که ترامپ تحویل داد یک آمریکای دوپاره است که دچار اختلاف نظر داخلی بر سر ایده‌آل‌های دموکراتیک خود خواهد بود.

  • منبع خبر : نورنیوز