فیلم/ کودک آزاری وحشتناک این بار با پراید
فیلم/ کودک آزاری وحشتناک این بار با پراید
انتشار ویدئویی از کودک آزاری در مازندران با سوار کردن کودک بی گناه بر روی صندوق عقب پراید و حرکت با سرعت زیاد، به سوژه کاربران فضای مجازی بدل شده و خشم آنها را برانگیخته است.