فیلم/ چه کسانی از روزهای قرمز بورس سود می برند؟
فیلم/ چه کسانی از روزهای قرمز بورس سود می برند؟
با سقوط آزاد شاخص بورس در دو، سه ماه گذشته این سوال در بین مردم مطرح است که چه اتفاقی باعث این سقوط بی سابقه شد و چه کسانی از آن سود می برند. در این ویدئوی کوتاه، جهت آن را بررسی می کند.