فیلم/  چه کسانی آزاده نامداری را کشتند؟
فیلم/  چه کسانی آزاده نامداری را کشتند؟
در ماجرای فوت مرحومه آزاده نامداری نباید فراموش کنیم وقتی را که رسانه ای مثل بی بی سی فارسی با کمال وقاحت پخش تصاویر شخصی وی را کاملا موجه و اخلاقی نشان میدادند!