فیلم/ ناگفته هایی از شب شهادت حاج قاسم از زبان سردار حجازی
فیلم/ ناگفته هایی از شب شهادت حاج قاسم از زبان سردار حجازی
مرحوم سردار حجازی که عصر امروز به ملکوت اعلی پیوست ، چند ماه پیش در گفتگو با برنامه بدون تعارف ، از روابط نزدیکش با سردار دلها گفت.