فیلم/ مهارت‌های خیره ‌کننده یک گربه!
فیلم/ مهارت‌های خیره ‌کننده یک گربه!
گربه‌ها موجودات بسیار حیرت ‌انگیزی هستند؛ بعضاً بسیار بازی‌ گوش و بعضاً بسیار باهوش. آنها حتی قادرند با مهارت‌های ویژه خود، از دیوار صاف هم بالا بروند.