فیلم/ مقصر اصلی مشکلات کشور کیست؟ دولت یا رهبری؟
فیلم/ مقصر اصلی مشکلات کشور کیست؟ دولت یا رهبری؟
باید همه مردم ایران در انتخابات به این سوال پاسخ بدهند که آیا با رای به ادامه دولت روحانی، موافق وضعیت مفتضحانه امروز هستند و یا اینکه با رای آگاهانه آینده روشنی را برای ایران ترسیم می کنند.