فیلم/ فیس بوک حاکمیت سایبری ترکیه بر خود و اینستاگرام را پذیرفت!
فیلم/ فیس بوک حاکمیت سایبری ترکیه بر خود و اینستاگرام را پذیرفت!
مدتی قبل اردوغان، از پارلمان ترکیه خواست تا به وضعیت شبکه های اجتماعی در این کشور سر و سامان بدهد و امروز فیس بوک، اینستاگرام، تیک تاک و سایر شبکه های اجتماعی به قوانین ترکیه تن دادند.

به گزارش جهت، مدتی قبل اردوغان، از پارلمان ترکیه خواست تا به وضعیت شبکه های اجتماعی در این کشور سر و سامان بدهد و امروز فیس بوک، اینستاگرام، تیک تاک و سایر شبکه های اجتماعی به قوانین ترکیه تن دادند.

پرسش اینجاست که آیا ناتوانی در اعمال حاکمیت بر پلتفرم‌های خارجی ناشی از ضعف وزارت ارتباطات بوده و یا وضعیت ولنگار موجود همسو با منافع مادی و سیاسی جریانی خاص در دولت است.