فیلم/ فساد چگونه دامنگیر شوراهای شهر شد؟
فیلم/ فساد چگونه دامنگیر شوراهای شهر شد؟
دوره اخیر شوراهای شهر در کل کشور پر از رسوایی مالی و اخلاقی بود، مثلا یک زن بدکاره در بابل همزمان با اعضای شورای شهر رابطه برقرار و از آنان اخاذی کرده بود. چه کنیم تا این اتفاق در انتخابات 1400 تکرار نشود؟