فیلم/ فرود مریخ نورد ناسا بر سطح مریخ
فیلم/ فرود مریخ نورد ناسا بر سطح مریخ
ناسا ویدئویی جدید و رنگی از لحظات فرود و استقرار پرسیورنس (مریخ نورد استقامت) بر سطح مریخ منتشر کرد. مریخ نورد پرسیورنس ناسا چند شب پیش و پس از چندین ماه انتظار سرانجام در مریخ فرود آمد.