فیلم/ سخنرانی منتشرنشده سپهبد حاج قاسم سلیمانی درباره همت مردم در سیل خوزستان
فیلم/ سخنرانی منتشرنشده سپهبد حاج قاسم سلیمانی درباره همت مردم در سیل خوزستان
انتشار نخستین بار سخنرانی منتشرنشده سپهبد حاج قاسم سلیمانی درباره همت مردم در سیل خوزستان منتشرشده است.