فیلم/ در دانشگاه شریف چه می‌گذرد؟
فیلم/ در دانشگاه شریف چه می‌گذرد؟
شوخی یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در جلسه آنلاین با تبریک روز معلم.