فیلم/ حقوق دانشمند شهید فخری زاده چقدر بود؟
فیلم/ حقوق دانشمند شهید فخری زاده چقدر بود؟
دانشمندی که ۲۰ سال در لیست یک ترور رژیم صهیونیستی بود چقدر حقوق و دستمزد می‌گرفت؟