فیلم/ ثروتمندترین سیاستمداران جهان
فیلم/ ثروتمندترین سیاستمداران جهان
فیلمی از ثروتمندترین سیاستمداران دنیا؛ از پوتین با ثروتی حدود ۷۰ میلیارد دلار تا ثروت قابل توجه شاهزادگان عرب، به نمایش گذاشته شده است.