فیلم/ توصیه سردار حجازی به مردم ایران
فیلم/ توصیه سردار حجازی به مردم ایران
سردار حجازی حضور پرشور در تمام عرصه هایی که نظام به مردم نیاز دارد را پایبندی به خون شهدا و حراست از ارزش های دفاع مقدس دانست و گفت: وفاداری به شهید سلیمانی یعنی پاسداری از خون شهدا.