فیلم/ تلفظ عجیب علی خضریان از دو واژه انگلیسی!
فیلم/ تلفظ عجیب علی خضریان از دو واژه انگلیسی!
علی خضریان، نماینده تهران، که از مخالفان سرسخت برجام است در برنامه تلویزیونی کلمه اِنی ور (Anywhere) را آنی ور و اِنی تایم (Anytime) را آنی تایم تلفظ می کند.

به گزارش جهت، علی خضریان، نماینده تهران، که از مخالفان سرسخت برجام است در برنامه تلویزیونی کلمه اِنی ور (Anywhere) را آنی ور و اِنی تایم (Anytime) را آنی تایم تلفظ می‌کند.

  • منبع خبر : انتخاب