فیلم/ افشاگری نائب رئیس مجلس از بزرگترین کلاهبرداری دولتی!
فیلم/ افشاگری نائب رئیس مجلس از بزرگترین کلاهبرداری دولتی!
قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس اظهار کرد: عظیم ترین پرونده کلاهبرداری دولتی با سند سازی قانونی توسط سازمان خصوصی سازی اتفاق افتاده است.به مردم گفته نشد که پرداخت 500 هزار تومان باقی مانده سهام، ارزش 7 میلیون تومان را دارد و فقط تعداد محدودی مطلع پرداخت کردند.