فیلم/ اعتراض قاضی زاده هاشمی در حضور روحانی به دوگانه تفریح و مذهب!
فیلم/ اعتراض قاضی زاده هاشمی در حضور روحانی به دوگانه تفریح و مذهب!
قاضی زاده هاشمی در ستاد ملی کرونا گفت: سفرهای عراق و مراسمات مذهبی را تعطیل می‌کنید، سفرهای ترکیه و کیش آزاده؟!! ما چه پاسخی به این دوگانگی بدیم؟!