عکس/هواپیما ربای پرواز اهواز – مشهد
عکس/هواپیما ربای پرواز اهواز – مشهد
تصویر فردی که قصد داشت هواپیمای پرواز اهواز - مشهد را برباید و با هوشیاری امنیت پرواز ناکام ماند.